ഒരു സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൂപ്പ് തല ഉപദേശകനായി മാറ്റും, പിച്ച് നടക്കുന്നത് എല്ലാം മേൽ പോലും പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം എടുക്കൽ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, പുതിയ കഴിവുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സാധാരണയായി ഗ്രൂപ്പ് ഗുണമേന്മയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്, അസൈൻമെന്റ് ചലിക്കുന്ന അപ്പിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാക്കാൻ അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.

എതിരാളി സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ നടത്തിയ വിതരണം “പിക്പൊക്” ഗ്രഹത്തിലെ വലിയ ഗെയിമിംഗ് സംഘടനകൾ. ഇത് ഡൌൺലോഡ് ഏതെങ്കിലും പ്ലേ പ്രവേശനയോഗ്യമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അഥവാ ഐഒഎസ് ഒന്നും എതിര്ക്കുന്നു.

കോളേജ് ടീം സ്വാഗതം.

വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് തുടങ്ങും നേരെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ഗണന നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം അത് കണക്റ്റുചെയ്യുന്നതിന് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ, ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഘടകങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഏത് പരിഗണിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് സംഭവിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വിവരങ്ങൾ പുറമെ സമാനമായ ഗാഡ്ജെറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശേഷി വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നു, ഈ ഇത്തരം ഒരു ആകർഷണീയമായ മൂലകമാണ്, ഞാൻ എന്റെ പ്രസ്ഥാനം തൊഴിൽ ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേണ്ടി ആ പോയിന്റിലേക്ക്.

നമ്മുടെ അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ നേരിട്ടുള്ള വായിക്കുക, അത് നിങ്ങൾ ഗെയിംപ്ലേയുടെ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ പുതപ്പു ചെയ്യും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോർഡിൽ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ജോലിയുമില്ല! നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു ഈ പഴയ മനുഷ്യനും തയ്യാറാകൂ, ആരെ വിശ്രമിക്കൂ സമയം ഈ ക്ലബ്ബ് കൈകാര്യം ചെയ്തു?

ബാരി ബൊവെന് ദെപെംദബ്ല്യ് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഉണ്ടാകും, എങ്കിലും നിങ്ങൾ അവനെ ഏതെങ്കിലും ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യും അജ്ഞരായിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും അരുതാത്തതു, അടിസ്ഥാന തൊഴിൽ ശരിക്കും ഈ മിനിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത മാറ്റും. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, ഇപ്പോള്, ഞങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഗെയിംപ്ലേയുടെ നീക്കാൻ വേണം.

പല മോഡുകൾ ൽ പ്ലേ നിന്നു കല്പന നേടുന്നു.

ആദ്യം ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ പ്ലേചെയ്യാവുന്നതല്ല മോഡുകൾ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതുപോലെ, ഞങ്ങൾ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ ഇവിടെ തുടങ്ങി. ഈ അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ അവിരാമവും, ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ പൂർണമായും രംഗം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

അത് പോലെ കുറ്റം, ദൂരം പോയി നിങ്ങൾ ചില വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ നേടും, എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വിദൂര മേൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഈ നോക്കൗട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി എങ്ങനെ എത്താൻ കണക്കാക്കുക ചെയ്യും. ഓരോ മത്സരത്തിൽ എല്ലാം നൽകാൻ ഉറപ്പാക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ഒറ്റക്ക് മത്സരത്തിൽ ലഭിക്കും സാധ്യത മുതൽ, നശിക്കുകയും പ്രകടമാകും ആക്സസ് പുതുജീവിതം പാടില്ല.

 

 

ചേദിക്കലാണ്.

അംഗീകരിക്കുക, നയിക്കുക സമയം ഉപദേശകനായി. ക്ലോക്കും സ്കോർബോർഡ് ഒരു ലാജോയും എടുക്കുക, അവർ ഇരുവരും സ്ക്രീനിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് വശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ക്ലോക്ക് ഇടതുവശത്ത് ആണ് സ്കോർബോർഡ് പദവി ആണ്. പ്രാഥമിക നോക്കൗട്ട് മാച്ച്, നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ എല്ലാ അമ്യൂസ്മെന്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവസാന നിമിഷം കളിക്കാൻ. ഏത് നിങ്ങൾ ഈ ജയം ഒരു .വിസിയുടെ ആവശ്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ നുറുങ്ങുകൾ തുടർന്ന്, ഇത്തരം താരതമ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലാളിത്യവും വിജയം ഉറപ്പുതരുന്ന.

നിങ്ങളുടെ ടീം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മെക്കല്ലം ടെക്നിക്കുകൾ.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ശക്തികളെ മനസിലാക്കുന്നു അസാധാരണമായ പ്രഭാവം ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആരെ ഒരു വിജയം നിലനിർത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക അവസാനം ഗോൾ സംരക്ഷിത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ദിവസവും ഇതര പുതിയവ ആദരിക്കാതെ ഏത് പ്ലെയർ ചെയ്യണം എന്ന. അസോസിയേറ്റ് ഡാറ്റ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് കുറിച്ച് ഒരു സ്മാര്ട്ട് ചിന്ത തന്നെ, ഇപ്പോൾ സകല ഗ്രൂപ്പ് പഴയ കളിക്കാരുടെ ഓർക്കുന്നു പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രധാന പുതിയ ഒരാളായതിനാൽ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും, സമയം കഴിയുന്തോറും, നിങ്ങൾ ലളിതമായി വ്യക്തമായും തേടുന്ന ഇല്ലാതെ അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ തന്ത്രങ്ങളും നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭരണം ആണ് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പുനക്രമീകരിക്കുകയാണെന്നും പരിഗണിക്കുക.

തലക്കെട്ട്

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിമിഷം ശരിയായ കളി സാഹസമാണ് ഉറപ്പാക്കി. നിങ്ങൾ അനായാസമായി പ്ലേബുക്ക് നിന്ന് നിർമിച്ചു ഫോഴ്സ് ഒരു അഭയം പ്ലേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സ്ക്രീനിന്റെ അടിസ്ഥാന ഇടത് കോൺ അത് ആക്സസ്സുചെയ്യുക, ഒപ്പം പിടിച്ചു ഡിസൈൻ ശരിയായ കളിക്കാരുമായി അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ തീര്ത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.

ഓരോ പ്ലേ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ 3 കുറ്റമാണ് വേഴ്സസ് 3 സംരക്ഷണം, റൺ വാല്മൊഴി ഉള്ളിൽ കളിക്കാർ നോക്കി ചെയ്യുന്നു, ഏത് നേട്ടങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സാധ്യത സ്വാധീനിക്കുന്നു, ആ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ വേരൂന്നിയ കളിക്കാരെ കാണിക്കാൻ അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ തീര്ത്തും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കാരണം ആണ്, ഇത്തരം ഒരു അടിസ്ഥാന കാര്യം, എത്രയും വേഗം സമയം അനുമതികൂടാതെ ചെയ്യണം.

എല്ലാ നമ്മുടെ അവലോകനങ്ങളും ഉള്ളടക്കം പരീക്ഷിക്കുകയും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭീമൻ ചീറ്റ്സ് ഫോറം, ഇവിടെ പ്രധാന പോസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം സ്റ്റാർസ് കോളേജ് ഫുട്ബോൾ ചതികളും, ഹാക്കുചെയ്യുക, ഗൈഡ് നുറുങ്ങുകളും.

ഒരു മറുപടി വിടുക

ദയവായി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നൽകുക!
ദയവായി നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ നൽകുക