လွှဲညှိနှိုင်းထူးခြားတဲ့စကားဝှကစားခြင်းကိုစတင်, အဆိုပါအပန်းဖြေဒစ္စနေးအားဖြင့်ငါတို့အားဖန်တီးခဲ့မှာရှည်လျားနောက်ဆုံးက Android နှင့် iOS ဖို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Download ပြုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ.

အန္နနှင့်အတူကစားခြင်းကိုစတင်,Elsa or whatever your most loved Disney character you need, this diversion was taken from Frozen the motion picture.

Slide and match each and every riddle piece and finish the riddles with many dimensions and rivalries are sitting tight for you.

Begin Competing opening difficulties! :Popular Wars Cheats

In the Popular Wars Cheats you will confront some fun difficulties, your objective is to coordinate each and every bit of riddles together and you have a 1 move for each riddle piece so continue sliding and coordinating yet cautiously.

In the event that you coordinate in excess of three riddle pieces consecutively you will get additional gold mint pieces and open accomplishments, the gold currencies are essential in this diversion so continue gathering as much as you can on the grounds that we will clarify later the utilization of these gold coins.

Popular Wars Hack, လိမ်လည်, သိကောင်းစရာများ, လမ်းညွှန် & အခမဲ့ဒင်္ဂါးပြား

Popular Wars

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ!
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ