စနေနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2019

လစဉ်မော်ကွန်း: ဇွန် 30, 2018