ရွှေတစ်တစ်တန်ရရန် WarFriends cheat တွင်သင်၏လက်ကိုတင်!

ဤလှုပ်ရှားမှုလွှဲဖြစ်ပါသည်, ကဖန်ဆင်းတော်နှင့်ဖြန့်ဝေခဲ့သည် “CHILLINGO” အဆိုပါအပန်းဖြေအပေါ်ဆေးရုံကဆင်းခဲ့ပါတယ် 7 မတ်လ, 2017.

သင့်ရဲ့ရန်အပန်းဖြေဒေါင်းလုပ် Begin IOS ကို နှင့် android ဖုန်း gadgets and demonstrate you are great at pointing and shooting foes lastly get the WarFriends tricks to get furnished with all the gold you require.

Take after The Tutorial To Learn How To Control Your character!

Welcome to bootcamp, Rookie. I will show you how to play, after 3 bootcamp fights you will be prepared to face human adversaries, so make a point to take after the in diversion instructional exercise in addition to our WarFriends tips we will say in here you will be absolutely prepared to play the amusement all alone, the primary lesson is to swipe your officer left or ideal to change cover on the grounds that your rival has conveyed a rocket trooper, so move your butt to take a cover.

That was your first lesson from the diversion, the second lesson is to return shoot with your attack rifle!

Control Your Army And Put Your Opponent Under Siege.

The second lesson of the diversion is to figure out how to utilize the weapon scopes like an amplifying glass under your finger and help you with exact pointing, alright now you will confront a robot foe that will assault you specifically and convey armed force units, so you have to dispose of him to win the fight, and don’t stress you will control an armed force as well, here are your accessible units, utilize these armed force units to kill the adversary lastly in the wake of perusing our WarFriends direct you will figure out how to utilize and control your armed forces.

Send The Different Types of Armies To Win The Game.

One of your armed forces are the Grenadiers and in this fight they will disclose to you that we will bring of that shield with our projectiles, the second kind of armed force is the Machinegunner and their need on the fight is to flush the foe out, alright something else you have to think about you can’t simply send armed force units like that, however to do as such you require vitality focuses to convey more armed force units and to get those vitality you have to kill the adversary armed force units to pick up vitality, subsequent to killing a foe you will get the enough vitality to convey a few Grenadiers to help you win the fight.

Open A Full Arsenal of Weapons And Upgrade Them To Compete Against The Strongest Players In The Game.

In the wake of winning your first fight, you will be positioned up and the frag explosive has been opened, now lets go to the weapons menu where you can purchase and update the greater part of your weapons, there are a considerable measure of weapons to be utilized as a part of each fight, and furthermore there a ton of projectiles to explode the majority of your adversaries, guns to pulverize your foes and hostile to tank weapons like bazookas to have the capacity to win each battle, yet try to redesign these weapons to wind up plainly more grounded and unsurpassable and to go up against irregular players that are playing the amusement from everywhere throughout the world, lastly make a point to get the assistance from utilizing the WarFriends tricks that will give all of you the gold you have to advance less demanding in the diversion.

Get The WarFriends Hack To Unlock New Features.

In the event that you can’t rank up and increment your level to open the diverse weapons, in the event that you can’t win against the genuine players yet they are route more grounded than you, you can’t convey a great deal of armed forces since you are coming up short on vitality then you can simply get the assistance from utilizing the WarFriends hack that will give all of you the coins you have to get as much as vitality you need to make the most of your excursion.

အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနဲ့ content ကစမ်းသပ်ပြီးနှင့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြ ဂိမ်းများပန်းခြံ ဖိုရမ်, ဤတွင်များအတွက်အဓိက Post ဖြစ်ပါတယ် WarFriends Cheats, ကို Hack, လမ်းညွှန်နှင့်သိကောင်းစရာများ.

တစ်ဦးကစာပြန်ရန် Leave

သင့်ရဲ့ comment ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ!
သင်တို့၏နာမကဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ